Dlaczego jedzenie jest ważne?

Kontynuując realizację programu ,, Dobrze jemy ” zorganizowano zajęcia , których celem była edukacja w zakresie prawidłowego  i świadomego żywienia.

 

Dzieci, wypełniając obrazkami poszczególne piętra piramidy powtórzyły i utrwaliły sobie wiadomości dotyczące ,,Piramidy zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej”.  Poznały zasady komponowania zdrowych posiłków niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania dobrej kondycji fizycznej.  W trakcie zajęć oglądając m.in. filmy edukacyjne poznały  ,,10 zasad jak dobrze jeść by dobrze żyć .” Rozwiązując zagadki i rebusy obrazkowe uczniowie przypomnieli sobie nazwy warzyw i owoców,  a także podstawowe informacje na temat roślin i ich budowy. Utrwalone zostały wiadomości dotyczące pochodzenia produktów spożywczych i  zasad jakimi należy się kierować przy ich wyborze.

 

Koordynatorzy  : M. Szwajkowska, R. Aleksandrowicz, M. Rymar – Rudzińska, A. Zielińska

Tekst i zdjęcia : M. Rymar – Rudzińska