,,Jesień – roztargniona malarka ” – konkurs plastyczny.

W październiku został ogłoszony konkurs plastyczny ,,  Jesień – roztargniona malarka  ”.  Konkurs adresowany był do dzieci z wszystkich grup wiekowych.

 

Przedmiotem konkursu było wykonanie  dowolną techniką pracy, w której pojawią się jesienne barwy z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, tj. liście, nasiona, patyczki, ziarna zbóż i inne dary natury. Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę własnych możliwości i umiejętności. Ponadto rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, dostrzeganie piękna natury oraz utrwalanie pojęć związanych z aktualną porą roku.

Koordynator : M.Rymar – Rudzińska, M. Borowska, A. Zielińska

Tekst i zdjęcia : M.Rymar – Rudzińska