Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka „Mamy swoje prawa”.

13 listopada  uczniowie naszej szkoły przygotowali apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - Aktualności - Ostrołęka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 rok

Młodzież wyjaśniła co oznacza łamanie praw oraz zapoznała z prawami jakie ma każde dziecko. Jednocześnie przypomniała, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Zwróciła również uwagę, aby pamiętać, że oprócz praw , mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka, Polaka i człowieka.

Koordynatorzy : R. Aleksandrowicz, M. Rymar – Rudzińska, M.Szwajkowska.  

Tekst: M. Szwajkowska    

Zdjęcia: W. Kobus