W drodze- konkurs wojewódzki

W miesiącu kwietniu 2014 r. Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego ogłosiło wojewódzki konkurs na opis wędrówki krajoznawczej  pt.,,W drodze’’.

 

Prace konkursowe musiały zawierać minimum 2 strony komputeropisu z załączonymi fotografiami, rysunkami oraz mapkami. Skierowany on był do młodzieży szkół ponadpodstawowych.  Zostały wysłane trzy prace naszych gimnazjalistów i wszystkie zostały nagrodzone. Wśród uczestników byli:

 

Karolina Gackowska, klasa I Gimnazjum                  -  II   m- ce 

Adrian Redzynia, klasa II  Gimnazjum                      -  III  m- ce 

Laura Drygalska- Santiago, klasa III  Gimnazjum    -  wyróżnienie 


Nagrodzone prace znajdują się w Menu Konkursy/2013-2014/pliki do pobrania

 

Uczestnicy konkursu otrzymali albumy krajoznawcze oraz dyplomy.  Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Lilianna Wasilkowska, która również otrzymała dyplom- podziękowanie od organizatora konkursu.


Gratulujemy Pani Liliannie Wasilkowskiej nauczycielce geografii naszej szkoły

oraz uczniom biorącym udział w konkursie na opis wędrówki krajoznawczej "W drodze"


W imieniu szkolnej społeczności

Dyrekcja szkoły