Wielka podróż małej kropelki ElkiKonkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
____________________________________________________________________________________________________


W niedzielę, 23 marca 2014 r., podczas obchodów Światowego Dnia Wody w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy wręczono nagrody laureatom konkursów, które złożyły się na projekt zatytułowany „Wodne Edukarium”.

Składał się on z trzech propozycji konkursowych − na pomoc edukacyjną; plakat „O środowisko dbamy – wodę oszczędzamy” dla szkół podstawowych oraz bajkę lub komiks „Wielka podróż małej kropelki Elki” dla gimnazjów. 


Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych I miejsc.

Zdobyły je szkoły z województwa− Zespół Szkół Uzdrowiskowych nr 1 z Ciechocinka 

oraz Gimnazjum nr 6 z Bydgoszczy! 

Opiekunem uczniów naszej szkoły była Pani Małgorzata Płaszczyńska. Autorami pracy byli uczniowie Mateusz Lewandowski i Barbara Zgrzebnicka. 


Szkoła otrzymała nagrodę o równowartości 700 zł a autorzy pracy o równowartości 200 zł. 

Tę radosną wiadomość przekazała nam Pani Anna Lutowska- Prezes Polskiej Fundacji Zasobów Wodnych.

___________________________________________________________________________________________________


Gratulacje     Gratulacje     Gratulacje  

________________________________________________________________________________