Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Dnia 17.11.2017 r. z  okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  dzieci i młodzież z Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem swoich opiekunów przygotowali montaż słowno– muzyczny. 

Treści w nim zawarte miały na celu uświadomić dzieciom, że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać.  Odbyło się również spotkanie młodzieży szkolnej z psychologiem szkolnym i kuratorem.  Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Szkolnego ogłosili konkurs plastyczny poświęcony prawom dziecka.  Plakaty które wykonali uczniowie z przedstawionymi prawami  zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Do akcji dołączyli się również wychowawcy klas najmłodszych. Uczniowie klas 0, I, II i III  obejrzeli prezentację ,,Prawa i obowiązki dziecka”. Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie pracowali z tematycznymi kartami pracy, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Zajęcia podsumowano zilustrowaniem wybranych praw. 


Koordynacja: M. Płaszczyńska, Z. Płaszczyński
Tekst: M. Płaszczyńska, A. Cypko
Zdjęcia: A. Kwaśniewska
Wprowadziła: W. Wzięch