,CO CI POWIE PRZYSŁOWIE ” cz. II w młodszej grupie wiekowej.

 23.08.2019, odbył się konkurs wiedzy o przysłowiach w młodszych wiekowo grupach. Dzieci chętnie uczestniczą w tego typu zabawach. Potrafią wykazać się dużą wiedzą i refleksem.

Rywalizacja jest zawsze bardzo zacięta. Całość zabawy służy porządkowaniu i poszerzaniu zdobytych wiadomości, a jak wiadomo ,, przysłowia są mądrością narodów …”.

Tekst : M. Rymar – Rudzińska
Zdjęcia : M. Rymar – Rudzińska
Zajęcia przygotowały : M. Szwajkowska , M. Rymar – Rudzińska,