80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 1.09 obchodziliśmy w naszym kraju 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. W związku z tym, w naszym sanatorium został przygotowany krótki program edukacyjny w formie apelu oraz prelekcji.

Najpierw, wspólnie został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Tuż po nim pan Kamil Studziński wprowadził zebrane na apelu dzieci i młodzież w historyczny rys związany z obchodzoną 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dzieci dowiedziały się jakie były przyczyny wybuchu konfliktu, jaka była jego geneza oraz skutki. Tuż po prelekcji obejrzeliśmy prezentację multimedialną, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadała o najważniejszych etapach pierwszych godzin wybuchu tzw. Kampanii Wrześniowej. Całość apelu zwieńczył krótki film dokumentalny, w którym dzieci zetknęły się z naocznymi świadkami oraz uczestnikami działań zbrojnych, z pełnym przejęciem opowiadających o swych odczuciach, emocjach jakie im towarzyszyły gdy wojna w Polsce wybuchła.


Tekst, koordynacja: Kamil Studziński
Zdjęcia: Renata Aleksandrowicz