Święto Niepodległości

8 listopada Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani M. Płaszczyńskiej i pana
Z. Płaszczyńskiego przygotował prezentację multimedialną pt.: ,, Odzyskanie Niepodległości” oraz konkurs historyczny pod tym samym tytułem w formie turnieju,, Jeden z dziesięciu”. 

Turniej wzbudził wśród uczestników wiele pozytywnych emocji. Prezentacja przypomniała wszystkim zebranym drogę Polski  do niepodległości oraz wskazała jak ważna jest pamięć o tych którzy, poświęcili swe życie w walce o wolną ojczyznę.Koordynacja: M. Płaszczyńska, Z. Płaszczyński
Tekst: M. Płaszczyńska
Zdjęcia: W. Wzięch
Wprowadziła: W. Wzięch