Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

6.11 dzieci z turnusu listopadowego wzięły udział w przedstawieniu (montażu słowno-muzycznym) w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

To niezwykle ważne święto, które ma na celu przypominać wszystkim, że tak jak każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z różnych kodeksów, preambuł, konstytucji, tak również i dzieci posiadają swój wyjątkowy i jakże ważny Kodeks Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy zbiór praw i obowiązków, które mają na celu uświadamiać dorosłych, że każde dziecko, które mieszka w dowolnym miejscu na świecie posiada prawa, które je chronią, zapewniają im bezpieczeństwo oraz kształtują ich byt. Są niezbywalne, oraz obowiązują wszystkich polityków, możnych na całym świecie.


Podczas przedstawienia, dzieci z naszej szkoły, zaprezentowały pełen wachlarz praw jakie dzieci posiadają, a jakie tak często są pomijane, lekceważone lub wręcz hańbione przez osoby dorosłe na całym świecie.

Całość przedstawienia dopełniały niezwykle wyrazista w swym przekazie prezentacja pokazująca i te radosne i te smutne dzieci, które wymagają ciągłej pomocy i wsparcia ze strony dorosłych.

Koordynacja: Małgorzata Szwajkowska, Małgorzata Rymar-Rudzińska, Agata Zielińska, Joanna Handziuk
Tekst: Kamil Studziński
Zdjęcia: Małgorzata Rymar-Rudzińska