MIKOŁAJKI

Dnia 6 grudnia 2019 roku Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunów samorządu przygotował apel ,,Mikołajkowy" w postaci montażu słowno-muzycznego. 

Występ uatrakcyjniły dzieci z klas I-III prezentując piosenki o Mikołaju. Spotkanie z Mikołajem wywołało dużo radości wśród uczniów. Wszyscy świetnie się bawili. Po części artystycznej odbył się konkurs plastyczny pt.:,,A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna...". Prace plastyczne zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.


Koordynatorzy: M. Płaszczyńska, Z. Płaszczyńska
Tekst: M. Płaszczyńska
Zdjęcia: A. Chmielewska, A. Kwaśniewska
Wprowadziła: W. Wzięch