Jasełka

W dniu 13 grudnia w szkole  wystawiono Jasełka- widowisko o Bożym Narodzeniu pt. "Przekażmy sobie znak pokoju". Brały w nim udział dzieci i młodzież z turnusu grudniowego.


Scenariusz przedstawienia nawiązywał do fikcyjnej miejscowości "Przechwałkowo", w której przedstawiciele różnych zawodów zostali skłóceni przez diabła. Każdy rzemieślnik uznawał, że jego zawód jest najważniejszy i że bez niego nie dało by się żyć. Na szczęście przychodzi dzień Bożego Narodzenia, oraz spotkanie z Jezusem, które wprowadza pokój i pojednanie pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Tegoroczne jasełka były wyjątkowymi z jeszcze jednego, bardzo ważnego powodu. Nasza szkoła obchodziła w tym roku 70-lecie swego istnienia. W związku z tym pani dyrektor Ewa Giza przekazała życzenia całemu gronu pedagogicznemu, oraz wszystkim osobom związanym z naszą szkołą.


 Koordynacja: Dorota Nowa, Kamil Studziński                                                                                                                                                                                       Pomoc w przygotowaniu jasełek, zaproszeń: wychowawcy wszystkich grup                                                                                                                                 Zdjęcia: Kamil Studziński, wychowawcy                                                                                                                                                                                               Tekst: Kamil Studziński