2014

 14 października 2014 r.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Nagrodami Dyrektora  szkoły uhonorowani zostali następujący pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku:

Nauczyciele - Anna Cypko, Mariola Przeździęk, Marlena Przybylska, Katarzyna Serocka, Beata Skolasińska-Borowicka.

Wychowawcy - Renata Aleksandrowicz , Renata Czyżewska , Elżbieta Malinowska , Katarzyna Nawrocka,

Ewa Wiśniewska .

Pracownicy administracji - Lilianna Wasilkowska

Pracownicy obsługi- Danuta Chojnacka, Adriana Kotrych.