2013


     Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto pracowników oświaty


Nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego została uhonorowana Pani Elżbieta Zagórska.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Maria Reluga.


Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku otrzymali:


Panie Aleksandra Chmielewska, Aleksandra Gerynowicz, Maria Jeziorna, Bożena Lepczyńska, Lilla Tołodziecka, Wioletta Wzięch, Agata Zielińska,

Panowie Zbigniew Płaszczyński, Krzysztof Troszyński.

Nagrodę tę uzyskali także pracownicy działu finasowego: Panie Iwona Kościerzyńska i Jolanta Kotrych. 

 

Gratulacje, podziękowania i życzenia