2017

 Znalezione obrazy dla zapytania dzień nauczyciela darmowy clipart


 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodami uhonorowani zostali

następujący pracownicy

Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych  nr 1 w Ciechocinku:


 

Medal Komisji Edukacji Narodowej:


Małgorzata Rymar-Rudzińska


Z rekomendacji Międzyzakładowej Organizacj NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ciechocinku:

Agnieszka Andryszewska, Elżbieta ZagórskaNagroda Ministra Edukacji Naodowej:

 

 Ewa Giza


Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 

Mariola Przeździęk, Zbigniew Płaszczyński


Nagroda Dyrektora szkoły:


Nauczyciele- Anna Cypko, Lucyna Grzyb, Arleta Kwaśniewska, Ewa Pytel, Beata Skolasińska-Borowicka, Wioletta Wzięch.


Wychowawcy- Ewa Gruszczyńska, Wioletta Kobus, Dorota Nowak, Ewa Wiśniewska, Agata Zielińska.

 

Pracownicy administracji- Iwona Kościerzyńska, Lilianna Wasilkowska..GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM