Zapraszamy do współpracy

Jesteś tu: » Aktualności » Dla rodziców » Zapraszamy do współpracy

 

Szanowni Państwo.


Z chwilą przyjazdu do Szpitalu Uzdrowiskowego nr 3 im. dr. Markiewicza w Ciechocinku, dzieci zostają uczniami Zespołu Szkół Uzdrowiskowych nr 1.

W trosce o Ich bezpieczeństwo prosimy o pomoc w wyjaśnieniu dzieciom potrzeby przestrzeganiu poniższych zasad.

 

Dzieci i młodzież zobowiązane są:


1. Przestrzegać obowiązujących w sanatorium i szkole zasad bezpieczeństwa.

2.Sprzyjać poprawie własnego zdrowia poprzez:

a)      sumienne korzystanie z zabiegów.

b)      nie palenie papierosów, nie spożywanie alkoholu, produktów energetyzujących i innych używek.

c)      szanowanie siebie i innych.

3. Dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

4. Między zabiegami, po lekcjach i w każdej wolnej chwili przebywać w sali zajęć terapeutycznych pod opieką wychowawcy:

a)      aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-terapeutycznych.

b)      wywiązywać się z powierzonych przez wychowawcę zadań.

c)      dbać o gry, zabawki i wyposażenie sali.

5. Nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek i kolegów.

6. Nie zażywać środków farmaceutycznych pochodzących z innego źródła niż dyżurka pielęgniarek.

7. Nie nagrywać, nie filmować, nie robić zdjęć innym bez wyraźnej zgody.

8. Nie brać rzeczy innych kuracjuszy bez ich wiedzy i zgody.

9. Nie korzystać z nośników medialnych podczas ciszy nocnej i zabiegów leczniczych.

10.Nie opuszczać placówki bez uzyskania zgody pielęgniarki i wychowawcy/ nauczyciela.


UWAGA

1. Za sprzęt elektroniczny pozostawiony dzieciom na czas pobytu w szpitalu uzdrowiskowym pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

2. Rodzice/ prawni opiekunowie proszeni są o założenie blokady rodzicielskiej na wszystkie pozostawione dziecku środki medialne z dostępem do Internetu.

3. Za pieniądze pozostawione dziecku- nie przekazane do depozytu wychowawcy/ nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności. 


                                                                                        Z podziękowaniem za wspólną troskę o Dzieci


                                                                                                         Kierownik SZPZW                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                           Ewa Wiśniewska                                          Ewa Giza

Opracowanie: szkolnastrona.pl