2017/2018

Jesteś tu: » Aktualności » Konkursy » 2017/2018

W czerwcu uczennica naszej szkoły - Ines Schroder wzięła udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim  pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej  Polskie wieźniarki w Ravensbruck. Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł "Pamięć doświadczeń więźniarek KL Ravensbrück została ocalona w książkach i relacjach tych, którym udało się przeżyć… " , a zadaniem uczestników było przygotowanie na ten temat pracy literackiej lub prezentacji multimedialnej. 

czytaj więcej

W kwietniu 2018r. nasza szkoła została zaproszona do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Podwodny świat – nieodkryte tajemnice” organizowanym przez Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Konkurs kierowany był do uczniów szkoły podstawowej klas 0-VII. Celem konkursu oprócz rozwijania zainteresowania tematyką morską było rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych. Uczniowie mieli również okazję doskonalić umiejętność wyrażania się poprzez sztukę.

PODWODNY ŚWIAT - NIEODKRYTE TAJEMNICE
czytaj więcej

„Za wrażliwość, za dobro i patriotyzm”, „Za szczególną wrażliwość na niesienie dobra” – takimi słowami skomentowano nagrodzone prace  Wiktorii Liczkowskiej i Zuzanny Kloc w ogólnopolskim konkursie plastycznym zatytułowanym „Brat Albert Chmielowski – opowieść obrazem”. Obie  dziewczyny to uczennice klasy siódmej naszej szkoły, obie pracowały pod opieką pani Lucyny Grzyb i wreszcie, obie zajęły w tym konkursie zaszczytne trzecie miejsca.

czytaj więcej

W kwietniu uczniowie klasy VII oraz klas gimnazjalnych wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno- literackim: „Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać”.  Zadaniem uczestników było napisanie dowolnej pracy literackiej lub wykonanie pracy plastycznej będącej reakcją, przestrogą i protestem przeciwko uprzedzeniom, pomówieniom, niesprawiedliwości. Ponadto twórczość ta powinna być afirmacją przyjaźni, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Nasi uczniowie podjęli wyzwanie i pod bacznym okiem opiekunów merytorycznych - Arlety Kwaśniewskiej, Elżbiety Zagórskiej, Ewy Pytel przystąpili do twórczej interpretacji słów Matki Teresy z Kalkuty. Szkolne eliminacje wyłoniły dziesięć osób, których prace literackie i plastyczne zostały wysłane na konkurs. 

GDY OCENIASZ LUDZI, NIE MASZ CZASU ICH KOCHAĆ
czytaj więcej

"Moje ulubione miejsce na Ziemi"  to tytuł konkursu, którego organizatorem był Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie. 24 kwietnia jury konkursu ogłosiło wyniki w kategoriach język angielski i język niemiecki. W obu kategoriach nasi uczniowie zdobyli premiowane miejsca, wykazując się tym samym zarówno językowymi jak i plastycznymi kompetencjami. 

czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |

Opracowanie: szkolnastrona.pl