O szkole

Jesteś tu: » Aktualności » O szkole
              Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży

 Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 

w  Ciechocinku


 

jest jednostką organizacyjną


SAMORZĄDU

   WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO     

 

 

nadzór pedagogiczny sprawuje


KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU

 


Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z terenu całej Polski przyjeżdżające na leczenie uzdrowiskowe do Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dra Markiewicza w Ciechocinku oraz pacjenci Oddziałów Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
Dla dzieci od 7 do 18 roku zycia pobyt na leczeniu uzdrowiskowym trwa 28 dni. Dzieci w wieku 3-6 lat przyjeżdżają raem z rodzicami.
Podczas rehabilitacji dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę w Zespole Szkół nr 1 w Ciechocinku w zakresie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego/ szkoły zawodowej/ technikum.
Zajjęcia w szkole w Ciechocinku trwają od godz. 14.00 do 18.25; w szpitalu we Włocławku w godzinach dostosowanych do rytmu pracy oddziału dziecięcego, obserwacyjnego i chirurgicznego. Umozliwiają dzieciom i młodzieży zachowanie ciągłości nauki po powrocie do szkoły macierzytsej.
Mniejsza liczba uczniów w oddziale umozliwia dostosowanie toku nauki do możliwości psychofizycznych dzieci.
Mali pacjenci przebywają pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry medycznej i pedagogicznej. 
W szkole zapewniamy naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz przystąpienie do egzaminów zewnętrznych. Uczniowie motywowani są do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Osiągają sukcesy i uzyskują przekonanie, że niezależnie od trwania choroby mogą próbować swoich sił prawie w każdej dziedzinie. Podczas cyklu zajęć wychowawczych"Mam talent" odkrywane są prawdziwe talenty artystyczne.
W szkole realizowane są obowiązujące przedmioty z wyłączenim zajęć w-f. W szkole funkcjonuje biblioteka i  pracownia komputerowa umożliwiająca naukę informatyki na każdyn etapie edukacyjnym.
Budynek szkoły w Ciechocinku połączony jest z obiektem szpitalnym łącznikiem. Droga do szkoły jest krótka i bezpieczna. W szpitalu we Włocławku zajęcia odbywają się w świetlicy. 
Wspieranie dziecka przewlekle chorego i niepełnosparwnego w rozwoju, to podstawa działaności Zespołu Szkół nr 1 w Ciechocinku.


Opracowanie: szkolnastrona.pl