Nasze prawa- ważna sprawa

Jesteś tu: » Aktualności » Nasze prawa- ważna sprawa

Nasze prawa- ważna sprawa


 

SPRAWOZDANIE

 z przebiegu przedsięwzięcia

„20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”

 W Zespole Szkół Uzdrowiskowych nr 1 w Ciechocinku podobnie, jak w ubiegłych latach pod kierunkiem opiekunów Samorządu Szkolnego Małgorzaty Płaszczyńskiej i Zbigniewa Płaszczyńskiego podjęto i wykonano szereg działań mających w sposób ciekawy i twórczy przybliżyć uczniom ich prawa.

Przedstawiciele Samorządu wykonali gazetkę ścienną pt: „20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”.

20 listopada 2015 r. odbył się uroczysty apel, na którym:

- odczytano list od Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka; http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-20-listopada

-następnie dzieci zaprezentowały bardzo ciekawy i pouczający montaż słowno-muzyczny o prawach dzieci.


Po apelu odbyło się spotkanie z panią kurator Mariolą Przeździęk, która przybliżyła dzieciom swoją pracę, powiedziała kto stoi na straży ich praw, odpowiedziała na pytania.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem śledzili przebieg spotkania i wzięli udział w dyskusji.

Następnie odbył się konkurs plastyczny pt: „Mam swoje prawa”, w którym dzieci  z dużym zaangażowaniem wzięły  udział, wspólnie zastanawiały się jakie prawa przedstawić na plakacie i w jaki sposób je zinterpretować, aby jak najlepiej dotarły do odbiorcy.

Wszystkie klasy wykonały plakaty. Prace zostały zawieszone na szkolnej wystawie i ocenione.

Młodzież z ciekawością obejrzała wystawione prace , wymieniała się swoimi poglądami na temat swoich praw i ich ujęciu w wykonanych pracach.

Wyniki konkursu plastycznego „Mam swoje prawa”

Gimnazjum:

I miejsce – klasa III i IIB

II miejsce – klasa IB

III miejsce – klasa IA

Szkoła Podstawowa:

I miejsce – klasa VIB

II miejsce – klasa IV

III miejsce – klasa VB

Wyróżnienia – klasa VA i VIA

Uczniowie klas I, II, III edukacji wczesnoszkolnej otrzymali I miejsca

 


Tekst: M. Płaszczyńska, Zb. PłaszczyńskiOpracowanie: szkolnastrona.pl