Wojewódzka konferencja

Jesteś tu: » Aktualności » Wojewódzka konferencja

Wojewódzka konferencja

Podczas wojewódzkiej konferencji "Kształtowanie postaw- wychowanie do wartości", która odbyła się dnia 7 grudnia 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku dyrektor szkoły Ewa Giza przedstawiła spektrum działań szkoły funkcjonującej w zakładach opieki zdrowotnej.

Proces leczenia dzieci przebiegający równolegle na płaszczyźnie medycznej i dydaktyczno- wychowawczej stawia coraz to nowe wyzwania przed pracownikami szkoły. Zapraszając po zdrowie i wiedzę, nauczyciele i wychowawcy tworzą klimat życzliwości i zaufania zapewniają dzieciom i młodzieży przewlekle chorym i niepełnosprawnym poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Dostosowują proces dydaktyczno-wychowawczy do możliwości psychofizycznych dzieci, wskazują mocne strony ucznia, dają szansę rozpoznania i zaprezentowania swoich talentów, uczą pokonywać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia.       

Potwierdzeniem tego był wystep uczniów Zespołu Szkół Uzdrowiskowych nr 1, którzy zaprezentowali uczestnikom konferencji uroki naszego miasta przy pomocy pięknych wierszy pana Czesława Żywiczki. 

Scenografię dopełniły niezwykle pracochłonne obrazy wykonane przez dzieci w czasie zajęć w grupach wychowawczych w Zespole Pozalekcyjnych Zajeć Wychowawczych. Goście byli zachwyceni. 

Koordynacja: E.Malinowska   
Tekst: E.MAlinowska, E. Giza;
Zdjęcia: E.Malinowska,  W. Rosińska                                         

Opracowanie: szkolnastrona.pl