Projekt Niepodległa

Jesteś tu: » Aktualności » Projekt Niepodległa

Projekt Niepodległa

W tym turnusie w ramach realizacji "Projektu Niepodległa’’ przeprowadzone zostały dwa konkursy plastyczne. Pierwszy konkurs pt. ,,Wielki człowiek - Polak patriota - mój bohater ” związany był z przybliżeniem dzieciom postaci historycznych królów Polski . Inspiracją do powstania tych prac była lektura książki pt. ,,Opowieści o władcach Polski ”.

 Dzieci nie tylko wysłuchały historii, które napisane w ciekawy sposób, przybliżyły im sylwetki polskich władców, ale miały także okazję powtórzyć i utrwalić zdobyte wiadomości dotyczące ważnych wydarzeń historycznych.

Drugi konkurs plastyczny pt. ,, Ziemia Kujawska oczami dziecka – Wisła – rzeczna droga ” związany był z naszą małą ojczyzną. Podczas licznych spacerów , wycieczek tramwajem konnym po Ciechocinku i wycieczki do Torunia ,dzieci mogły zaobserwować cechy charakterystyczne krajobrazu ziemi Kujawskiej, oraz dowiedzieć się , jaką rolę pełni i pełniła rzeka Wisła, jako ważny szlak komunikacyjny.

W zajęciach plastycznych bardzo chętnie uczestniczą dzieci z młodszych wiekowo grup. Jest to doskonała okazja do rozwoju wyobraźni twórczej , poczucia estetyki , doskonalenia sprawności manualnej … no i oczywiście pozostaje ogromna satysfakcja i poczucie sukcesu , kiedy prace znajdą się już na wystawce.


Lektura książki pt. ,, Opowieści o władcach Polski’’ - E.Brzezicka

Koordynatorzy : M. Rymar – Rudzińska, M. Szwajkowska, A. Zielińska, R. Aleksandrowicz

Tekst i zdjęcia : M. Rymar – Rudzińska


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl