Dla Niepodległej

Jesteś tu: » Aktualności » Dla Niepodległej

Dla Niepodległej

Dnia 09. 11. 2018r. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. M. Płaszczyńskiej i p. Z. Płaszczyńskiego przygotował uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Uczniowie w montażu słowno –muzycznym przedstawili wszystkim obecnym historię rozbiorów Polski oraz jej drogę do niepodległości. Do obchodów odzyskania niepodległości włączyła się najmłodsza społeczność  naszej szkoły. Uczniowie klas I – III słuchali fragmentów takich  książek jak „ Księga małego patrioty”, „Czy znasz ten kraj”,” „Kto ty jesteś?”, „Legendy polskie”. Następnie wszyscy uczestniczyli w przepięknym pełnym patriotycznych akcentów apelu okolicznościowym, który ukazywał drogę Polaków do wymarzonej niepodległości. Rozpoczął go hymn narodowy, którego 4 zwrotki płynęły dostojnie, śpiewane przez wszystkich zgromadzonych na apelu.  W trakcie apelu śpiewano także  pieśni patriotyczne nawiązujące do różnych czasów naszej rodzimej historii. Uczniowie klas I – III z narodowymi kotylionami na piersi przedstawili  montaż słowny, który opowiadał między innymi o 123 latach niewoli narodu  polskiego, a na zakończenie przepięknie zaśpiewali pieśń „Przybyli ułani”.

 Starsi uczniowie od początku turnusu pod czujnym okiem p. A. Kwaśniewskiej pod hasłem TURNUS DLA NIEPODLEGŁEJ ostro wzięli sie do pracy. Poznali historię hymnu narodowego, recytowali cztery zwrotki hymnu, redagowali okolicznościowe przemówienia z okazji odzyskania niepodległości, stworzyli Polsce profil FB oraz Kartkę dla Polski. Na zakończenie apelu odczytali własnoręcznie napisane życzenia dla Polski.

 Po apelu wszyscy przystąpili do ogłoszonego przez samorząd uczniowski konkursu plastycznego, którego celem było propagowanie patriotycznych postaw wśród społeczności szkolnej. Najmłodsi uczniowie wykonali mapę Polski na której zamieszczono charakterystyczne elementy związane z historią, kulturą i przyrodą Polski. Każda klasa starała się wykonać plakaty tak, aby przedstawiały głębokie treści patriotyczne. Wszystkie wykonane prace dumnie prezentują się na korytarzach naszej szkoły. Ten dzień był okazją do zadumy nad historią naszej Ojczyzny, a jednocześnie zapewnieniem że młodzież nie zapomni o losach kraju i godnie będzie przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom.


Koordynatorzy: M. Płaszczyńska, Z. Płaszczyński, A. Kwśniewska, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Tekst: M. Płaszczynska,A. Cypko, A. Kwaśniewska
Zdjęcia:W. Wzięch
Wprowadziła: W.Wzięch


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl