Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju-,, Ratujemy i uczymy ratować".

Jesteś tu: » Aktualności » Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju-,, Ratujemy i uczymy ratować".

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju-,, Ratujemy i uczymy ratować".

W dniu 31 maja 2019 w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju uczniowie klas I – III SP oraz klasy „0” po kolejny raz przystąpili do zajęć i warsztatów praktycznych „Ratujemy i uczymy ratować”. 

Uczniowie zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podstawą tego zagadnienia była wstępna pogadanka pedagoga szkolnego pani mgr Marioli Przeździęk oraz materiały filmowe „  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Dzieci praktycznie uczyły się w jaki sposób należy zawiadamiać  i zgłaszać wypadki, jak układać poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz na manekinach trenowały zasady wykonywania oddechów ratowniczych. Przybliżały i utrwalały sobie łańcuch przeżycia.

Aby potwierdzić zdobyte umiejętności każdy z uczestników rozwiązywał test wiedzy. Podsumowaniem zajęć była również prezentacja multimedialna „Uwaga niebezpieczeństwo”, gdzie uczniowie mieli możliwość zdobywać potrzebne informacje o zagrożeniach związanych z różnymi rodzajami wypadków takimi jak : złamania kończyn, poparzenia, odmrożenia, zadławienia , topienie się czy zatrucie pokarmowe.

Nagrodą za aktywne uczestnictwo były okolicznościowe dyplomy, zawieszki odblaskowe i książeczki z cyklu „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”.


Koordynatorzy: A. Chmielewska, A. Cypko, M. Przeździęk
Tekst: A. Cypko
Zdjęcia: A. Chmielewska
Wprowadziła: W. Wzięch


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl