Spotkanie z ciekawym człowiekiem - Leśniczy

Jesteś tu: » Aktualności » Spotkanie z ciekawym człowiekiem - Leśniczy

Spotkanie z ciekawym człowiekiem - Leśniczy

15 września w SZPZW odbyło się spotkanie dzieci z grup młodszych z Panem Markiem Sylwestrzakiem - pasjonatem łowiectwa i leśnictwa, emerytowanym nauczycielem historii naszej szkoły.

Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań obserwacjami przyrody, przekazanie wiedzy na temat roli myśliwego w przyrodzie, a także odpowiedniego zachowania się w lesie.

 

Dzieci dowiedziały się, jaką rolę odgrywa myśliwy w życiu lasu. Nasz gość zwrócił uwagę na konieczność dbania o zwierzęta, dokarmianie ich zimą, szanowanie ich środowiska naturalnego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć zdjęcia leśnych zwierząt, różnych ras psów myśliwskich. Przypomnieliśmy sobie zasady właściwego zachowania się w lesie. Na pożegnanie uczniowie wręczyli prelegentowi podziękowanie za poświęcony czas i przekazanie cennej i ciekawej wiedzy.

 

Koordynatorzy:

M. Roszak, J. Handziuk, M. Rymar-Rudzińska, A.Zielińska

 

Tekst:

A.. Zielińska

 

Zdjęcia:

M. Roszak

Opracowanie: szkolnastrona.pl