Rzecznik Praw Dziecka, Prawa Dzieci- Deklaracja warszawska

Jesteś tu: » Aktualności » Rzecznik Praw Dziecka, Prawa Dzieci- Deklaracja warszawska

Rzecznik Praw Dziecka, Prawa Dzieci- Deklaracja warszawska

Szanowni Państwo,

 

zakończył się Rok Janusza Korczaka. Jednak pedagogika miłości Starego Doktora nie straciła na aktualności, a idea dziecięcego obywatelstwa wciąż jest warta przypominania i propagowania.

 

Szanowni Państwo, 

 

zakończył się Rok Janusza Korczaka. Jednak pedagogika miłości Starego Doktora nie straciła na aktualności, a idea dziecięcego obywatelstwa wciąż jest warta przypominania i propagowania. 

 

W dniach 4-6 grudnia 2012 roku odbył się w Warszawie Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, który zgromadził wiele osób związanych z Januszem Korczakiem. To szacowne grono, naukowcy, działacze społeczni i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, przyjęło i podpisało Deklarację warszawską, którą mam przyjemność Państwu zarekomendować. Sygnatariuszami Deklaracji są: Para Prezydencka, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wielu parlamentarzystów oraz szerokie grono osób, którym bliskie są zawarte w niej idee. 

 

Deklaracja warszawska jest symbolicznym dokumentem, przypominającym o niezbywalnej godności dziecka, jego wartości i podmiotowości istoty ludzkiej. Wzywa dorosłych do podejmowania działań na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji, zaniedbywania oraz złego traktowania. 

 

Na mojej stronie internetowej www.brpd.gov.pl w dziale publikacje znajdują się scenariusze zajęć dotyczących praw dziecka dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są to gotowe pomysły do wykorzystania podczas godzin wychowawczych czy zajęć z wiedzy o społeczeństwie, które pomogą w realizacji programu wychowawczego szkoły. Naturalną konsekwencją zajęć jest Deklaracja warszawska. Warto zachęcić uczniów do zapoznania się z tym dokumentem i podpisania. Jako dorośli, odpowiedzialni za przyszłe losy dzieci, powinniśmy dbać o edukację obywatelską najmłodszych pokoleń. 

 

Poniżej znajduje się link, z którego można pobrać tekst Deklaracji warszawskiej oraz gotową tabelę podpisów, które wystarczy powielić.

Jestem przekonany, że sygnatariuszami tej deklaracji zostaną wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy Państwa szkoły.

 

www.deklaracjawarszawska.pl/deklaracja_z_tabela.pdf 

 

Pozdrawiam serdecznie

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Opracowanie: szkolnastrona.pl