Obchody Dnia Papieskiego

Jesteś tu: » Aktualności » Obchody Dnia Papieskiego

Obchody Dnia Papieskiego

 Obchody Dnia Papieskiego pod hasłem Bł. Jan Paweł II – Papież dialogu

„Młodość jest szczególnym czasem, kiedy rozstrzyga się

o przyszłości, życia dorosłego, drogi, jaką powinniśmy iść,

by być szczęśliwymi."

                                                                  Jan Paweł II

 

W dniach 16.10. – 22.10.2013 r. uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych brali udział  w cyklu zajęć poświęconych postaci Jana Pawła II.

Zwieńczeniem obchodów Dnia Papieskiego był uroczysty apel, który odbył się 22.10.2013 r. z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II.  Wyjątkowym gościem naszego spotkania była siostra Grażyna Dudek ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ciechocinku. Siostra podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami ze spotkań z Ojcem Świętym oraz podarowała pamiątkowe obrazki i zdjęcia. 

Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony życiu i działalności Papieża.  Montaż przygotowały nauczycielki: religii p. mgr L.Grzyb i  muzyki p. mgr E. Zagórska, we współpracy z polonistką – p. mgr A. Kwaśniewską. Ponadto uczestnicy apelu mogli obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną pod kierunkiem nauczyciela biblioteki -  opiekuna ICIM p. mgr B. Skolasińskiej – Borowickiej.  Życie i posługę kapłańską bł. Jana Pawła II na tle historycznym przybliżył uczniom  nauczyciel historii - p. mgr K. Studziński, który wspierał nasze przedsięwzięcie także od strony technicznej.  Nad przebiegiem cyklu zajęć  muzycznych i plastycznych adresowanych do dzieci   najmłodszych czuwały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. mgr A. Chmielewska, p. mgr A. Cypko,   p. mgr  L. Tołodziecka, p. mgr W. Wzięch.  Dokumentację fotograficzną podczas prób i apelu wykonała p. mgr W. Wzięch, zaś nagrania video podczas apelu p. mgr A.Kwaśniewska. Materiały z obchodów Dnia Papieskiego będą przesłane do prasy katolickiej (do diecezjalnego dodatku ogólnopolskiego tygodnika „Przewodnik Katolicki”. Notatkę prasową zredagowała nauczycielka języka polskiego  p. mgr. B.Sobczak. Obchody cyklu przeprowadzono we współpracy ze wszystkimi nauczycielami.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny  „Jan Paweł II – portret”. Na konkurs zgłoszono 53 prace. Jury w składzie:  wicedyrektor p. mgr M. Przeździęk, p. mgr  L. Tołodziecka, p. mgr L.Grzyb oceniło prace konkursowe: I miejsce ex aequo przyznano: Julii Stożek z kl. V i Magdalenie Krzemkowskiej z kl.VIA,  II miejsce ex aequo przyznano 12 uczniom, zaś III miejsce  ex aequo 33 uczniom. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami w postaci kalendarzyków, obrazków i zakładek do książek.

Oprac.  L. Grzyb 

Opracowanie: szkolnastrona.pl