Bezpieczna szkoła

Jesteś tu: » Aktualności » Bezpieczna szkoła » Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkołaZespół Szkół Uzdrowiskowych nr 1 w Ciechocinku


  w roku szkolnym 2012/ 2013  uczestniczył w II Ogólnopolskim konkursie pn.

BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ

 Hasłem konkursu jest Prawo, Przyjaźń, Tolerancja  

 

Konkurs przeprowadzony zostaje w okresie od 15 września 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.
Organizatorami konkursu są: Redakcja Miesięcznika "Perspektywy Europejskie" oraz Fundacja Państwo Obywatelskie, a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oswiaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy, Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządó terytorialnych.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. 

 

W naszej szkole koordynatorami działań są pedagog - mgr Mariola Przeździęk, wychowawcy- mgr Agata Zielińska i Małgorzata Szwajkowska, które we współpracy z nauczycielami i wychowawcami realizują zadania określone regulaminem konkursu.

W plikach do pobrania znajdują się sprawozdania z wykonanych zadań. W dniu 28 marca informacja zbiorcza została wysłana do organizatora konkursu.

Opracowanie: szkolnastrona.pl