Spacerkiem po Ciechocinku

Spacery kondycyjne i zdrowotne po uzdrowisku sprzyjają nie tylko poprawie kondycji oraz zdrowia, ale pozwalają również na poznanie najbliższej okolicy.

 

Na zajęciach oglądaliśmy film o Ciechocinku pt. ,, W Solankowej Dolinie ”,wysłuchaliśmy legendy o Ciechu i Cince. Następnie podsumowaliśmy wszystkie informacje dotyczące najważniejszych zabytków,  obiektów i postaci związanych z naszym miastem.  Kolejnym zadaniem było wykonanie kolorowanki tematycznie związanej z Ciechocinkiem. Nasi uczniowie uczestniczyli również w konkursie plastycznym pt. ,, Pocztówka z Ciechocinka ‘’ zorganizowanym przez PUC.

Tekst i zdjęcia : Małgorzata Rymar – Rudzińska

Zajęcia : A. Zielińska , Małgorzata Rymar – Rudzińska