Dzień Ojca

Okazji Dnia Ojca dzieci z grupy młodszej podczas zajęć plastycznych wykonały laurki okolicznościowe .

 

Zajęcia były poprzedzone pogadanką na temat roli taty w życiu dziecka. Powstały bardzo estetyczne prace. Laurki wręczą dzieci  po powrocie do domu.

Koordynacja, tekst i zdjęcia: A. Zielińska, M. Rymar-Rudzińska