Konkurs wiedzy o Ciechocinku

Ogólnosanatoryjny konkurs wiedzy o Ciechocinku to cyklicznie organizowane zajęcia na zakończenie każdego turnusu. Pobyt w sanatorium dziecięcym w Ciechocinku to doskonała okazja m. in. do poznania uzdrowiska- jego historii i zabytków. 

 

Podczas zajęć w grupach, w trakcie trwania turnusów  wychowankowie zdobywają wiedzę oraz poznają ciekawe miejsca i ważne obiekty. Jest to możliwe  dzięki licznym spacerom. Konkurs wiedzy o Ciechocinku jest podsumowaniem wymienionych zajęć i sprawdzianem zdobytej przez dzieci wiedzy.

Koordynator zajęć, tekst:

K. Nawrocka,

Zdjęcia: R. Aleksandrowicz.