Sprzątanie świata 2021 - "Myślę, więc nie śmiecę"

W dniach 18 – 19 września 2021 roku na terenie Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. Dra Markiewicza uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku uczestniczyli w  zajęciach mających na celu promowanie zachowań  proekologicznych.

 

Cykl zajęć obejmował:

  1. Prezentacja filmu edukacyjnego – „Lekcja ekologii”.
  2. Udział w konkursie wiedzy o ekologii.
  3. Zajęcia plastyczne – wykonanie plakatu zachęcającego do uczestnictwa w Sprzątaniu Świata.

Celem zajęć było:

- uświadomienie uczniom wpływu każdego człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych,

- kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego, ekologicznego postępowania z odpadami oraz przeciwdziałania wytwarzaniu nadmiernej ilości odpadów.

Uczniowie po obejrzeniu prezentacji  „Lekcja ekologii” uczestniczyli w konkursie wiedzy ekologicznej przygotowanym przez P. W. Kobus. Dzieci doskonale znają zasady segregacji śmieci i wiedzą jak należy postępować żeby chronić środowisko naturalne.  Następnie uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do segregacji odpadów, ale przede wszystkim o tym, jak prawidłowo się do tego zabrać.

Koordynatorzy:

E. Brzezicka, M. Borowska, W. Kobus, K. Nawrocka, L. Tołodziecka, A. Zielińska.