"Nie spal się na starcie"

Jednym z bardzo ważnych aspektów promocji zdrowego stylu życia jest edukacja antynikotynowa. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w cyklu zajęć pod hasłem „Nie spal się na starcie”.

 

Punktem wyjścia była projekcja filmu edukacyjnego. Ukazywał on problemy, z jakimi muszą borykać się palacze, takie jak zła kondycja i ogólna utrata zdrowia, widoczne, niekorzystne zmiany w wyglądzie skóry, trudności finansowe, negatywny wpływ na otoczenie a także brak możliwości rozwijania talentów oraz samorealizacji w zakresie różnych dziedzin życia.

Projekcji filmu towarzyszyły dyskusje i pogadanki na temat profilaktyki antynikotynowej, a w podsumowaniu zajęć odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których powstały plakaty o treści edukacyjnej.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie mogli poszerzyć wiedzę na temat skutków palenia papierosów zarówno w perspektywie krótko-, jak i długookresowej. Spotkania, rozmowy, wspólne oglądanie bardzo ciekawie zrealizowanego filmu oraz aktywne zaangażowanie twórcze dały doskonałą szansę do wykreślenia papierosów z początku drogi życiowej młodych ludzi.

 

Koordynacja - Zespół do Spraw Promocji Zdrowia

 

Prowadzenie zajęć – wychowawcy grup

 

Opis – R. Aleksandrowicz

 

Zdjęcia – R. Aleksandrowicz, A. Vogel