Wszystkie drogi prowadzą do Ciechocinka

Drodzy Rodzice.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz informacjami, które wskażą drogę na leczenie uzdrowiskowe dziecka w Ciechocinku.

https://wakelet.com/wake/UlGny9j8IjVYSjMxhakkP

 

Leczenie uzdrowiskowe jest integralną cześcią systemu ochrony zdrowia. Państwo nasze gwarantuje bezpłatne leczenie sanatoryjne dla dzieci i młodzieży od 3 do 18 lat.

Jeśli Twoje dziecko często choruje masz prawo:

- prosić lekarza rodzinnego o wypełnienie wniosku do sanatorium dziecięcego
- wysłać wypełniony wniosek do wojewódzkiego oddziału NFZ

W ciągu 30 dni NFZ wydaje decyzję

Gwarantujemy bogatą i profesjonalną bazę zabiegową,
fachową opiekę kadry medycznej i pedagogicznej oraz możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 1

ZAPRASZAMY DO CIECHOCINKA