Zajęcia wychowawcze - Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tej okazji przeprowadzone zostały zajęcia mające na celu zwrócenie uwagi dzieci na ważną rolę wody w życiu człowieka oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Woda pokrywa 70% powierzchni naszego globu, ale tylko 2,5% z tego to woda słodka, a zaledwie 1% tych zasobów to woda pitna i dlatego tak ważne jest dbanie o jej zasoby i rozsądne korzystanie z nich.

Koordynacja zajęć, tekst i zdjęcia: K. Nawrocka