Dzień Ziemi

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Zainwestuj w naszą planetę". Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnienie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

 

Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem ludzi. My również aktywnie włączyliśmy się w akcję. Dzieci i młodzież podczas zajęć świetlicowych wykonały prace plastyczne, rozwiązywały krzyżówki i szarady, brały udział w konkursie o ekologii oraz oglądały filmy i prowadziły dyskusje na temat działań, które mają wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu w Polsce. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! 

Koordynatorzy: W. Kobus, A. Vogel

Wychowawcy grup, opis i zdjęcia: A. Vogel