Odwiedziny w grodzie Kopernika

Czas wolny młodych kuracjuszy od zabiegów leczniczych daje doskonałą możliwość poznawania przez nich regionu podczas zajęć z wychowawcami.

 

W niedzielę odwiedziliśmy Toruń. Poznawaliśmy jego historię, zbytki, legendy i charakterystyczne miejsca.

Zajęcia: Wychowawczynie Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych