14 października 2022 r. - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela - to święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Jest okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom, którzy prowadzili i prowadzą dzieci i młodzież przez całą ścieżkę edukacyjną.

 

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym dniu wręczane są nauczycielom medale i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nasi uczniowie przygotowali program artystyczny. Dla wszystkich pedagogów były wierszyki, piosenki i kwiaty.

Opis, zdjęcia: A. Vogel