Narodowe czytanie "Balladyny" J. Słowackiego

5 września dzieci z pierwszego w nowym roku szkolnym turnusu rehabilitacyjnego wzięły udział w Narodowym Czytaniu "Balladyny" Juliusza Słowackiego.

Z inicjatywy prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, do narodowego czytania został wybrany w tym roku, utwór J. Słowackiego pt. "Balladyna". Wybrane przez Panią Ewę Brzezicką dzieci, przygotowały fragment utworu "Balladyna" i zaprezentowały go na forum całego turnusu. Fragment przybliżył wszystkim dzieciom główny sens utworu oraz przekazał niezwykle istotne płynące z niego wnioski oraz morał.

 
Koordynator szkolny: E. Brzezicka, W. Kobus
Zdjęcia, tekst: K. Studziński