Nie tylko po zdrowie i wiedzę


 

Podczas pobytu w sanatorium dzieci i młodzież

hartują nie tylko  ciało i umysł

Sfera emocjonalna, duchowa w rehabilitacji odgrywa znaczącą rolę, więc oprócz fachowej  opieki pedagogiczno- terapeutycznej, pacjenci Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr. Markiewicza -  nasi wychowankowie i uczniowie mają zapewnioną opiekę duszpasterską.

Ponieważ stan zdrowia i możliwości psychofizyczne dzieci nie zawsze pozwalają na udział w Eucharystii w Kościele Parafialnym, młodzi kuracjusze w każdą sobotę mają możliwość uczestniczenia we Mszy św. Niedzielnej, na sali gimnastycznej w budynku szpitala.

I choć to miejsce nie przypomina Kościoła, to atmosfera panująca podczas trwania Mszy św. jest jak najbardziej pobożna, bo przecież Kościół to ludzie, którzy go tworzą.

 

 Udział we Mszy nie ogranicza się do obecności. Dzieci czynnie w niej uczestniczą poprzez służbę ministrancką, lektorską i ubogacanie Eucharystii spiewem Scholi, a jak wiadomo "kto spiewa ten modli się podwójnie"

Scholę tworzą nasi wychowankowie odbywający aktualnie kurację. Pod merytoryczną opieką nauczyciela religii i muzyki oraz wychowawców, młodzież ustala repertuar na żdą mszę i sama akompaniuje.

Ci, którzy mają taką potrzebę, mogą wyspowiadać się i przyjąć Komunię św.