2013

 

     Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto pracowników oświaty

Nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego została uhonorowana Pani Elżbieta Zagórska.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Maria Reluga.
 
Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku otrzymali:
 
Panie Aleksandra Chmielewska, Aleksandra Gerynowicz, Maria Jeziorna, Bożena Lepczyńska, Lilla Tołodziecka, Wioletta Wzięch, Agata Zielińska,
Panowie Zbigniew Płaszczyński, Krzysztof Troszyński.
Nagrodę tę uzyskali także pracownicy działu finasowego: Panie Iwona Kościerzyńska i Jolanta Kotrych. 

 

Gratulacje, podziękowania i życzenia