2012

 

___________________________________________________________________________________


Nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała Pani Arleta Kwaśniewska.

 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano Panią Ewę Wiśniewską.


Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku otrzymali: Maria Borowska, Ewa Gruszczyńska, Dorota Nowak, Maria Roszak, Małgorzata Szwajkowska, Marzena Chojnowska, Lucyna Grzyb, Małgorzata Płaszczyńska, Agnieszka Strzyżewska, Renata Jankowska, Danuta Chojnacka.


___________________________________________________________________________________