2011

    ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ


Z okazji Święta Edukacji Narodowej uhonorowano pracowników naszej szkoły.

 _________________________________________________________________________


Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Pani Alicja Słodowicz

Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chroych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku:

Nauczyciele-Arleta Kwaśniewska, Beata Sobczak, Elzbieta Zagórska, Ewa Brzezicka, Iwona Czerwińska, Wiloletta Kobus, Aneta Okrasińska, Małgorzata Rymar-Rudzińska.

Pracownicy działu administracji- Iwona Kościerzyńska, Jolanta Kotrych.


GRATULACJE