2010

 Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2010 r.

_________________________________________________________________

Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Pani Ewa Wiśniewska

Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku:

Renata Aleksandrowicz, Renata Czyżewska, Katarzyna Nawrocka, Krystyna Ołtarzewska, Ewa Pytel, Katarzyna Serocka, Rosita Strąk

Gratulacje       Gratulacje