Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo.

Z chwilą przyjazdu do Szpitalu Uzdrowiskowego nr 3 im. dr. Markiewicza w Ciechocinku, dzieci zostają uczniami Zespołu Szkół nr 1. W trosce o Ich bezpieczeństwo prosimy o pomoc w wyjaśnieniu dzieciom potrzeby przestrzeganiu poniższych zasad.

Dzieci i młodzież zobowiązani są:

1. Przestrzegać obowiązujących w sanatorium i szkole zasad bezpieczeństwa.

2.Sprzyjać poprawie własnego zdrowia poprzez:

a) sumienne korzystanie z zabiegów.

b) nie palenie papierosów, nie spożywanie alkoholu, produktów energetyzujących i innych używek.

c) szanowanie siebie i innych.

3. Dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

4. Między zabiegami, po lekcjach i w każdej wolnej chwili przebywać w sali zajęć terapeutycznych pod opieką wychowawcy:

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-terapeutycznych.

b) wywiązywać się z powierzonych przez wychowawcę zadań.

c)  dbać o gry, zabawki i wyposażenie sali.

5. Nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec koleżanek i kolegów.

6. Nie zażywać środków farmaceutycznych pochodzących z innego źródła niż dyżurka pielęgniarek.

7. Nie nagrywać, nie filmować, nie robić zdjęć innym bez wyraźnej zgody.

8. Nie brać rzeczy innych kuracjuszy bez ich wiedzy i zgody.

9. Nie korzystać z nośników medialnych podczas ciszy nocnej i zabiegów leczniczych.

10.Nie opuszczać placówki bez uzyskania zgody pielęgniarki i wychowawcy/ nauczyciela.

UWAGA

1. Za sprzęt elektroniczny pozostawiony dzieciom na czas pobytu w szpitalu uzdrowiskowym pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

2. Rodzice/ prawni opiekunowie proszeni są o założenie blokady rodzicielskiej na wszystkie pozostawione dziecku środki medialne z dostępem do Internetu.

3. Za pieniądze pozostawione dziecku- nie przekazane do depozytu wychowawcy/ nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

                                                                        Z podziękowaniem za wspólną troskę o Dzieci

 

                                                                   Kierownik SZPZW        Zastepca dyrektora szkoły                     Dyrektor szkoły

                                                             Małgorzata Szwajkowska          Elżbieta Zagórska                            Ewa Giza