Książki naszych marzeń

 

 

          rok szkolny   2015/2016Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwił on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 48/1731/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa  na rok 2015, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Uzdrowiskowych nr 1 uzyskała środki z tytułu dotacji pn.:"Książki naszych marzeń". Dotacja przeznaczona jest na wspieranie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży dla szkół realizujących kształcenie w zakresie szkoły podstawowej. Program "Ksiażki naszych marzeń" realizujemy w roku szkolnym 2015/2016.

Zobowiązania szkoły wynikające z przystąpienia do programu „Książki naszych marzeń”

zrealizowane do dnia 23 marca 2016 r.

   • W każdym turnusie od września do grudnia 2015 r. przeprowadzono konsultacje z uczniami i nauczycielami w formie rozmów, ankiet;  sporządzono listy książek- grudzień 2015 r.

  • Kontynuowano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Ciechocinku im. Janusza Żernickiego. Uczestnictwo uczniów/wychowanków w warsztatach propagujących czytelnictwo-luty 2016 r.
  • Przygotowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (konkursy, zabawy, przedstawienie promujące czytelnictwo i język ojczysty)-21 lutego 2016 r. 
  • Ze względu  na specyfikę pracy szkoły- spotkania przybrały formę indywidualnych rozmów z rodzicami dzieci klas młodszych (w czasie wypożyczania książek w bibliotece) w okresie od 9 lutego do 1 marca 2016 r.
  • Zrealizowano projekt edukacyjny „Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych": montaż słowno-muzyczny, prezentacja multimedialna- październik 2015 r.
  • Na okres ferii zimowych kilkadziesiąt woluminów zostało wypożyczonych do Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych- we współpracy nauczyciela biblioteki- Beaty Skolasińskiej-Borowickiej z wychowawcą odpowiedzialnym- Iwoną Czerwińską,
  • Od dnia dokonania zakupu nie zbywano rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji.