2017

 


 Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
uhonorowani zostali następujący pracownicy
Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych  nr 1 w Ciechocinku:

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Małgorzata Rymar-Rudzińska

Nagroda Ministra Edukacji Naodowej:
Ewa Giza

Nagroda Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
 Mariola Przeździęk, Zbigniew Płaszczyński

Nagroda Dyrektora szkoły:
Nauczyciele- Anna Cypko, Lucyna Grzyb, Arleta Kwaśniewska, Ewa Pytel, Beata Skolasińska-Borowicka, Wioletta Wzięch.
Wychowawcy- Ewa Gruszczyńska, Wioletta Kobus, Dorota Nowak, Ewa Wiśniewska, Agata Zielińska.
 Pracownicy administracji- Iwona Kościerzyńska, Lilianna Wasilkowska..

GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM