Dla rodziców

  ZAPRASZAMY PO ZDROWIE I WIEDZĘ Szanowni Państwo


Jeżeli Państwa dziecko wymaga leczenia uzdrowiskowego, to w specjalistycznej placówce jaką jest Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. dr. Markiewicza od wielu lat prowadzone jest leczenie dzieci: 

z chorobami związanymi z dysfunkcją narządu ruchu:

- mózgowym porażeniem dziecięcym,

- wrodzonymi wadami rozwojowymi,

- bocznym skrywieniem kręgosłupa,

- następstwami urazów,

- wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych,

- okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego,


chorobami górnych dróg oddechowych: nawracającymi infekcjami gardła, nosa, krtani


chorobami układu nerwowego:

- niedowładami połowiczymi,

- niedowładami czterokończynowymi,

- wrodzonymi wadami układu nerwowego


 chorobami reumatoidalnymi: młodzieńczym zapaleniem stawów


Leczenie trwa 27 dni


Szpital Uzdrowiskowy dysponuje bazą hotelową dla osób opiekujących się dzieckiem podczas rehabilitacji oraz pragnących wypocząć kilka dni w pięknym kurorcie.


 Szanowni Rodzice


Wszystkie konieczne zabiegi lecznicze: basen solankowy, pasta borowinowa, parafina, ćwiczenia indywidualne i grupowe, fizykoterapia, inhalacje, masaże- wykonywane są w budynku szpitala.

 

Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. dr Markiewicza w Ciechocinku posiada nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.


Dzieciom przebywającym na leczeniu w tej specjalistycznej placówce zapewnia się dobre warunki hotelarskobytowe oraz opiekę wyspecjalizowanej kadry medycznej i pedagogicznej zgodnie z planem dnia pacjenta/ucznia.

Zarówno budynek szpitala jak i szkoły dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Posiadamy windy ułatwiające przemieszczenianie się po obiektach. 

Szkoła jest połączona ze szpitalem łącznikiem, w związku z tym droga do niej jest bezpieczna i krótka.


W ciągu całego roku szkolnego realizowany jest program dydaktyczny w zakresie szkoły podstawowej,gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Zapewniamy naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W klasach I-III oraz IV-VI szkoły podstawowe uczymy języka angielskiego. Szkoła posiada pracownię komputerową,  


 Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach 14.00 do 18.25

Umożliwiają dzieciom i młodzieży zachowanie ciągłości nauki po powrocie do szkoły macierzystej.

  


  ZAPRASZAMY PO ZDROWIE I WIEDZĘ