Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

   

Biblioteka szkolna wyposażona jest w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinasowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. ICIM wyposażone jest w cztery stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom i nauczycielom poprzez:

1. podnoszenie jakości i dostepności kształcenia przez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,

2. ułatwianie zdobywania i przetwarzania infromacji dostępnej w sieci internet oraz informacji multimedialnej,

3. wspieranie procesu ustawicznego kształcenia i samokształcenia,

4. wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,

5. wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnych,

6. umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:

- Internetu

- pakietu Microsoftu Office Professional

- Encyklopedii PWN

- Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata

- Słowników PWN

- skanera

- nagrywarki

- drukarki

Wszyscy bardzo chętnie odwiedzają ICIM.