Regulamin korzystania z ICIM


Regulamin Internetowego Centrum Infromacji Multimedialnej   


 

1. Opiekunem Internetowego Centrum Infromacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy uczniom i nauczycielom jako źródło wiedzy i informacji.
3. Z internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
4. Centrum jest czynne w godzinach biblioteki szkolnej.
5. Przed przystapieniem do pracy należy wpisać do zeszytu korzystania z ICIM (data, godz., nazwisko i imię, klasa, nr stanowiska).
6. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut.
7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
8. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawodłowości w działąniu sprzętu i systemu użykownik ma obowiązek zgłosić nauczycielowi biblioteki bez podejmowania samodzielnej naprawy.
10. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
11. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem biblioteki.
12. W przypadku drukowania należy zaopatrzeć się we własny papier.
13. Zabrania się:
- dokonywania jakichkolwiek napraw, konfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzetem.
- instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych )np. Tlen, Gadu Gadu, Skype, itp.)
- kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych
- korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji
- korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografi i pzremoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
14. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
15. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umozliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
16. W ICIM obowiazuje zakaz picia napojów, spożywania posiłkó oraz używania telefonów komórkowych.
17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może mieć ograniczone prawo korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.