Zbiory biblioteczne

                                                                                                                                     

K S I Ę G O Z B I Ó R  

 

       BIBLIOTEKI     SZKOLNEJ

 

Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy. Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

- Lektury

- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży:
- powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, historyczne, biograficzne, fantastycznonaukowe,  legendy i podania
- Poezja
- Dramat
- Literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania

- Literatura medyczna